reklama

czwartek, 23 maja 2013

Zwiększone zainteresowanie inwestorów, jak to osiągnąć?

Kredytodawcy są bardziej zainteresowani współpracą z odpowiedzialnymi firmami, które oprócz dobrych wyników finansowych zarządzane są w sposób przejrzysty, odpowiedzialnie budują swój wizerunek i dobre relacje z otoczeniem. Dla wielu inwestorów wiarygodność finansowa firmy jest uzależniona od jej wiarygodności społecznej. 

 Obserwuje się znaczący wzrost inwestycji w przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne. Fundusze inwestycyjne coraz chętniej wybierają przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sposób wyrazisty i odpowiedzialny, jako przedmioty swojego zainteresowania. Firmy takie mają często łatwiejszy dostęp do finansowania. Równocześnie w krajach, w których obywatele sami decydują o sposobie inwestowania swoich funduszy emerytalnych, coraz powszechniejsze jest poczucie, że w ten sposób mogą oni wpływać na  zachowania przedsiębiorstw[1].


[1] R. Cowe, S. Williams: Who Are the Ethical Consumers?. The Co-operative Bank, Manchester, 2000
Prześlij komentarz